Vanaf prijs: 8 panelen voor maar €4200!

Privacy- En Cookieverklaring

Laatst bijgewerkt: 06 maart 2023

Deze privacyverklaring voor Yellow Solution ('Bedrijf', 'wij', 'ons' of 'onze'), beschrijft hoe en waarom we uw informatie kunnen verzamelen, opslaan, gebruiken en/of delen ('verwerken') wanneer u gebruik maakt van onze diensten ('Diensten'), zoals wanneer u:

 • Onze website op yellowsolution.nl bezoekt, of een website van ons die naar deze privacyverklaring linkt

 • Contact met ons opneemt op andere gerelateerde manieren, inclusief verkoop, marketing of evenementen
Vragen of zorgen? Door deze privacyverklaring te lezen, krijgt u meer inzicht in uw privacyrechten en -keuzes. Als u het niet eens bent met ons beleid en onze praktijken, maak dan geen gebruik van onze Services. Als u nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via info.yellowsolution@gmail.com.

Opsomming van de belangrijkste punten

Deze samenvatting bevat de belangrijkste punten uit onze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken wij? Wanneer u onze Diensten bezoekt, gebruikt of navigeert, kunnen wij persoonlijke informatie verwerken, afhankelijk van hoe u omgaat met Yellow Solution en onze Diensten, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt.

Verwerken we gevoelige persoonlijke informatie? Wij verwerken geen gevoelige persoonlijke informatie.

Ontvangen wij informatie van derden? Wij ontvangen geen informatie van derden.

Hoe verwerken wij uw gegevens? We verwerken uw informatie om onze Services te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie en om te voldoen aan de wet. Met uw toestemming kunnen wij uw gegevens ook voor andere doeleinden verwerken. We verwerken uw gegevens alleen als we daar een geldige wettelijke reden voor hebben.

In welke situaties en met welke partijen delen wij persoonsgegevens? We kunnen informatie delen in specifieke situaties en met specifieke derde partijen.

Hoe houden we uw gegevens veilig? We hebben organisatorische en technische processen en procedures om uw persoonlijke informatie te beschermen. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat elektronische transmissie via internet of technologie voor informatieopslag 100% veilig is, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden onze beveiliging niet kunnen omzeilen en op ongepaste wijze toegang tot , stelen of wijzigen van uw gegevens.

Wat zijn uw rechten? Afhankelijk van waar u zich geografisch bevindt, kan de toepasselijke privacywetgeving betekenen dat u bepaalde rechten heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Hoe oefent u uw rechten uit? De gemakkelijkste manier om uw rechten uit te oefenen is door ons aanvraagformulier voor betrokkenen in te vullen dat hier beschikbaar is, of door contact met ons op te nemen. We zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

1. Welke informatie verzamelen wij?

Persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt

In het kort: we verzamelen persoonlijke informatie die u ons verstrekt.

Wij verzamelen persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en diensten, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de diensten of anderszins wanneer u contact met ons opneemt. Persoonlijke gegevens die door u zijn verstrekt. De persoonlijke informatie die we verzamelen, is afhankelijk van de context van uw interacties met ons en de Services, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. De persoonlijke informatie die we verzamelen, kan het volgende omvatten:

 • Namen

 • E-mailadressen

Gevoelige informatie. Wij verwerken geen gevoelige informatie.

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, moet waar, volledig en nauwkeurig zijn en u moet ons op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in dergelijke persoonlijke informatie.

2. Hoe verwerken wij uw gegevens?

In het kort: Wij verwerken uw informatie om onze Diensten te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie en om te voldoen aan de wet. Met uw toestemming kunnen wij uw gegevens ook voor andere doeleinden verwerken.

We verwerken uw persoonlijke gegevens om verschillende redenen, afhankelijk van hoe u omgaat met onze Services, waaronder:

 • Om de levering van diensten aan de gebruiker te leveren en te vergemakkelijken. We kunnen uw gegevens verwerken om u de gevraagde service te bieden.

 • Om te reageren op vragen van gebruikers/ondersteuning te bieden aan gebruikers. We kunnen uw informatie verwerken om uw vragen te beantwoorden en eventuele problemen met de gevraagde service op te lossen.

 • Om administratieve informatie naar u toe te sturen. We kunnen uw informatie verwerken om u details over onze producten en diensten, wijzigingen in onze voorwaarden en ons beleid en andere soortgelijke informatie te sturen.

 • Om uw bestellingen uit te voeren en te beheren. We kunnen uw informatie verwerken om uw bestellingen, betalingen, retouren en uitwisselingen via de Services uit te voeren en te beheren.

 • Om een vitaal belang van een individu te redden of te beschermen. We kunnen uw informatie verwerken wanneer dat nodig is om de vitale belangen van een persoon te redden of te beschermen, bijvoorbeeld om schade te voorkomen.

3. Op welke rechtsgronslagen vertrouwen wij uw persoonlijke gegevens te verwerken?

In het kort: we verwerken uw persoonlijke gegevens alleen wanneer we denken dat dit nodig is en we een geldige wettelijke reden (d.w.z. rechtsgrondslag) hebben om dit te doen onder de toepasselijke wetgeving, zoals met uw toestemming, om te voldoen aan wetten, om u diensten te verlenen aan onze contractuele verplichtingen aan te gaan of na te komen, om uw rechten te beschermen of om onze legitieme zakelijke belangen te vervullen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Britse AVG vereisen dat we uitleggen op welke geldige rechtsgrondslagen we ons baseren om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Als zodanig kunnen we vertrouwen op de volgende rechtsgrondslagen om uw persoonlijke gegevens te verwerken:

 • Toestemming. We kunnen uw informatie verwerken als u ons toestemming hebt gegeven (d.w.z. toestemming) om uw persoonlijke informatie voor een specifiek doel te gebruiken. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Klik hier om meer te leren.

 • Uitvoering van een overeenkomst. We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer we denken dat dit nodig is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen, inclusief het leveren van onze Diensten of op uw verzoek voorafgaand aan het aangaan van een contract met u.

 • Wettelijke verplichtingen. We kunnen uw informatie verwerken wanneer we denken dat dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals om samen te werken met een wetshandhavingsinstantie of regelgevende instantie, om onze wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen, of om uw informatie vrij te geven als bewijs in rechtszaken waarin we zijn betrokken.

 • Vitale belangen. We kunnen uw informatie verwerken wanneer we denken dat dit nodig is om uw vitale belangen of de vitale belangen van een derde partij te beschermen, zoals situaties met potentiële bedreigingen voor de veiligheid van een persoon.

4. Wanneer en met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

In het kort: we kunnen informatie delen in specifieke situaties die in dit gedeelte worden beschreven en/of met de volgende derde partijen.

In de volgende situaties moeten we mogelijk uw persoonlijke gegevens delen:

 • Zakelijke overdrachten. We kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van alle of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf.

 • Wanneer we Google Maps Platform API's gebruiken. We kunnen uw informatie delen met bepaalde Google Maps Platform API's (bijv. Google Maps API, Places API). Raadpleeg deze link voor meer informatie over het privacybeleid van Google.

5. Gebruiken wij cookies en andere trackingtechnologieën?

In het kort: we kunnen cookies en andere volgtechnologieën gebruiken om uw informatie te verzamelen en op te slaan.

We kunnen cookies en vergelijkbare volgtechnologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om toegang te krijgen tot informatie of deze op te slaan. Specifieke informatie over hoe we dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, vindt u in onze Cookieverklaring.

6. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

In het kort: we bewaren uw informatie zo lang als nodig is om de in deze privacyverklaring uiteengezette doeleinden te bereiken, tenzij anders vereist door de wet.

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet, tenzij een langere bewaartermijn is vereist of toegestaan door de wet (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten).

Wanneer we geen doorlopende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, zullen we dergelijke informatie verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke informatie is opgeslagen in back-uparchieven), dan zullen we veilig bewaar uw persoonlijke informatie en isoleer deze van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

7. Hoe houden wij uw gegevens veilig?

In het kort: Wij streven ernaar uw persoonlijke gegevens te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.

We hebben passende en redelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van alle persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen. Ondanks onze veiligheidsmaatregelen en inspanningen om uw informatie te beveiligen, kan echter geen enkele elektronische overdracht via internet of informatieopslagtechnologie 100% veilig worden gegarandeerd, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere niet-geautoriseerde derden niet zullen worden in staat zijn om onze beveiliging te omzeilen en uw informatie op ongepaste wijze te verzamelen, openen, stelen of wijzigen. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is de overdracht van persoonlijke informatie van en naar onze Services op eigen risico. U dient alleen toegang te krijgen tot de Services binnen een beveiligde omgeving.

8. Verzamelen wij informatie van minderjarigen?

In het kort: we verzamelen niet bewust gegevens van of verkopen deze aan kinderen onder de 18 jaar.

We vragen niet bewust gegevens van of verkopen kinderen onder de 18 jaar niet bewust. Door de Services te gebruiken, verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent of dat u de ouder of voogd bent van een dergelijke minderjarige en instemt met het gebruik van de Services door een dergelijke minderjarige ten laste. Als we vernemen dat persoonlijke informatie van gebruikers jonger dan 18 jaar is verzameld, zullen we het account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens onmiddellijk uit onze administratie te verwijderen. Als u zich bewust wordt van gegevens die we mogelijk hebben verzameld van kinderen jonger dan 18 jaar, neem dan contact met ons op via info.yellowsolution@gmail.com.

9. Wat zijn uw privacyrechten?

In het kort: in sommige regio's, zoals de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk (VK), hebt u rechten die u meer toegang geven tot en controle geven over uw persoonlijke gegevens. U kunt uw account op elk moment bekijken, wijzigen of beëindigen.

In sommige regio's (zoals de EER en het VK) hebt u bepaalde rechten op grond van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen het recht omvatten (i) om toegang te vragen tot en een kopie van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen, (ii) om rectificatie of verwijdering te vragen; (iii) om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken; en (iv) indien van toepassing, op gegevensoverdraagbaarheid. In bepaalde omstandigheden kunt u ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een dergelijk verzoek indienen door contact met ons op te nemen via de e-mail: info.yellowsolution@gmail.com.

We zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als u zich in de EER of het VK bevindt en denkt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Hun contactgegevens vindt u hier: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Als u zich in Zwitserland bevindt, vindt u de contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten hier: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Uw toestemming intrekken: Als we afhankelijk zijn van uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen via de e-mail: info.yellowsolution@gmail.com.

Houd er echter rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan, noch op de verwerking van uw persoonlijke gegevens die wordt uitgevoerd op basis van andere wettige verwerkingsgronden dan toestemming.

Als u vragen of opmerkingen heeft over uw privacyrechten, kunt u ons een e-mail sturen op info.yellowsolution@gmail.com.

10. Bedieningselementen voor Do-Not-Track-functies

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties bevatten een Do-Not-Track ('DNT')-functie of -instelling die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven dat er geen gegevens over uw online browse-activiteiten worden gecontroleerd en verzameld. In dit stadium is er nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen vastgesteld. Als zodanig reageren we momenteel niet op DNT-browsersignalen of andere mechanismen die automatisch uw keuze communiceren om niet online gevolgd te worden. Als er een standaard voor online tracking wordt aangenomen die we in de toekomst moeten volgen, zullen we u over die praktijk informeren in een herziene versie van deze privacyverklaring.

11. Hebben inwoners van Californië specifieke privacyrechten?

In het kort: Ja, als u inwoner bent van Californië, krijgt u specifieke rechten met betrekking tot toegang tot uw persoonlijke informatie.

California Civil Code Section 1798.83, ook wel bekend als de 'Shine The Light'-wet, staat onze gebruikers die ingezetenen van Californië zijn toe om eenmaal per jaar gratis informatie op te vragen en te verkrijgen over categorieën van persoonlijke informatie die we bekendgemaakt aan derden voor direct marketingdoeleinden en de namen en adressen van alle derden waarmee we persoonlijke informatie hebben gedeeld in het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar. Als u een inwoner van Californië bent en een dergelijk verzoek wilt indienen, dient u uw verzoek schriftelijk bij ons in via de onderstaande contactgegevens.

Als u jonger bent dan 18 jaar, in Californië woont en een geregistreerd account bij Services hebt, hebt u het recht om te verzoeken om verwijdering van ongewenste gegevens die u openbaar op de Services plaatst. Om verwijdering van dergelijke gegevens aan te vragen, neemt u contact met ons op via de onderstaande contactgegevens en vermeldt u het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld en een verklaring dat u in Californië woont. We zullen ervoor zorgen dat de gegevens niet openbaar worden weergegeven op de Services, maar houd er rekening mee dat de gegevens mogelijk niet volledig of volledig worden verwijderd van al onze systemen (bijv. back-ups, enz.).

12. Maken wij updates aan deze kennisgeving?

In het kort: Ja, we zullen deze kennisgeving indien nodig bijwerken om te blijven voldoen aan de relevante wetgeving.

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangegeven met een bijgewerkte 'Herziene' datum en de bijgewerkte versie wordt van kracht zodra deze toegankelijk is. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door een prominente kennisgeving van dergelijke wijzigingen te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van hoe we uw informatie beschermen.

13. Hoe kunt u contact met ons opnemen over deze kennisgeving?

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze kennisgeving, kunt u ons een e-mail sturen op info.yellowsolution@gmail.com of per post naar:

Yellow Solution Vaart Nz 85 Appelscha, Friesland 8426AV Nederland

14. Hoe kunt u de gegevens bekijken, bijwerken of verwijderen die wij van u verzamelen?

Op basis van de toepasselijke wetgeving van uw land heeft u mogelijk het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die we van u verzamelen, die informatie te wijzigen of te verwijderen. Als u een verzoek wilt indienen om uw persoonlijke informatie te bekijken, bij te werken of te verwijderen, vult u een toegangsverzoek voor een betrokkene in en dient u dit in.