Vanaf prijs: 8 panelen voor maar €4200!

Disclaimer

Laatst bijgewerkt: 06 maart 2023

Website Disclaimer

De informatie verstrekt door Yellow Solution ('wij', 'ons' of 'onze') op https://www.yellowsolution.nl (de 'Site') is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Alle informatie op de site wordt te goeder trouw verstrekt, maar we geven geen verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, geschiktheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid van enige informatie op de site. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZULLEN WIJ ENIGE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U HEBBEN VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE SITE OF HET VERTROUWEN OP ENIGE INFORMATIE DIE OP DE SITE WORDT VERSTREKT. UW GEBRUIK VAN DE SITE EN UW VERTROUWEN OP ENIGE INFORMATIE OP DE SITE IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO.

Externe Links Disclaimer

De Site kan links bevatten (of u kunt via de Site worden verzonden) naar andere websites of inhoud die toebehoort aan of afkomstig is van derden of links naar websites en functies in banners of andere advertenties. Dergelijke externe links worden door ons niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op juistheid, geschiktheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid. WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF NEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ENIGE INFORMATIE DIE WORDT AANGEBODEN DOOR WEBSITES VAN DERDEN DIE VIA DE SITE OF ENIGE WEBSITE OF FUNCTIE DIE IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME IS GEKOPPELD, ZIJN GEKOPPELD. WIJ ZIJN GEEN PARTIJ BIJ OF ZIJN OP GEEN ENKELE WIJZE VERANTWOORDELIJK VOOR HET CONTROLEREN VAN ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN DERDE LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN.